ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com new!
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.net new!
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.org new!
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.cd new!
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
.org.cd new!
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
.info new!
$17.00 USD
1 سال
$17.00 USD
1 سال
$17.00 USD
1 سال
.biz
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.pro new!
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.top new!
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.press
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
.pub
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.radio.am
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
.radio.fm
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
.repair
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.sale
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.salon
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.sarl
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
.school
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
.science
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.shop
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.store
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
.stream
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.systems
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.tax
$52.00 USD
1 سال
$52.00 USD
1 سال
$52.00 USD
1 سال
.taxi
$52.00 USD
1 سال
$52.00 USD
1 سال
$52.00 USD
1 سال
.team
$32.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
$32.00 USD
1 سال
.tech
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
.technology
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.tv
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
.university
$57.00 USD
1 سال
$57.00 USD
1 سال
$57.00 USD
1 سال
.us
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
$10.00 USD
1 سال
.voyage

سال
N/A
N/A
.academy
$40.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
.xyz
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
$12.00 USD
1 سال
.us.com

سال
N/A
N/A
.us.org
$26.00 USD
1 سال
$26.00 USD
1 سال
$26.00 USD
1 سال
.boutique
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
.fashion
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
.furniture
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
.ltd
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.market
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
.restaurant
$53.00 USD
1 سال
$53.00 USD
1 سال
$53.00 USD
1 سال
.shopping
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
$36.00 USD
1 سال
.net.cd new!
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
$80.00 USD
1 سال
.com.cd
$120.00 USD
1 سال
$120.00 USD
1 سال
$120.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains